Listopad 29, 2018

Taryfa, cennik, regulamin

Taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski, w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 22 maja 2018 roku, znak: KR.RET.070.221.2018, informują, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 18 czerwca 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), weszła w życie od dnia 26 czerwca 2018 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje dla Odbiorców usług na terenie gminy Koniusza, gminy Proszowice – dla części miejscowości Łaganów, Szklana, Jazdowiczki, Gniazdowice, gminy Kocmyrzów – Luborzyca – dla części miejscowości Łososkowice, Skrzeszowice, Rawałowice.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 26.06.2019 r.:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka brutto (w zaokrągleniu)
1.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów wodomierza głównego wielkości do max Ø20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc3,01
2.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów wodomierza głównego wielkości powyżej Ø20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc8,25
3.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów zestawu wodomierzowego (Duet) wielkości do max Ø50/15cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc22,74
4.Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytów zestawu wodomierzowego (Duet) wielkości do max Ø80/20cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody3,49
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc28,50

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka brutto (w zaokrągleniu)
1.Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodęcena w zł za 1 m³ odprowadzonych ścieków6,25
opłata abonamentowa zł/odbiorcę/1 miesiąc3,00

Taryfa

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W ZURiB AGROBUD obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniusza”.

Regulamin

Cennik opłat za usługi dodatkowe

W ZURiB AGROBUD Wiesław Nowakowski obowiązuje cennik opłat za usługi dodatkowe świadczone przez Przedsiębiorstwo, nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Koniusza.