Utrzymywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami Odbiorca Usług odpowiada za utrzymanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego w należytym stanie. Zgodnie z artykułem 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) przyłącze wodociągowe oznacza odcinek, który Read more about Utrzymywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych[…]