Lipiec 8, 2020

Badania ścieków

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych w ramach bieżącej kontroli funkcjonowania gminnych Oczyszczalni ścieków w Karwinie i Piotrkowicach Małych regularnie zleca badania ścieków.

 

Oczyszczalnia ścieków w Karwinie

Oczyszczalnia ścieków w Piotrkowicach Małych