Listopad 29, 2018

Wodomierz dodatkowy

Instalacja wodomierza dodatkowego

 

Odbiorca usług, wykorzystujący wodę bezzwrotnie zużytą, np. wodę do podlewania ogrodu, może zainstalować wodomierz dodatkowy, w celu uwzględnienia jego wskazań w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków.

W tym przypadku Odbiorca powinien dokonać zakupu wodomierza dodatkowego dostosowanego do odczytów radiowych, tylko i wyłącznie według wytycznych Przedsiębiorstwa dotyczących parametrów technicznych wodomierza. Informacje dotyczące tych parametrów dostępne w biurze ZURiB AGROBUD.

Zamiar zamontowania wodomierza dodatkowego należy zgłosić do Przedsiębiorstwa. Pracownik Przedsiębiorstwa montuje oraz plombuje wodomierz dodatkowy, wówczas jest wprowadzony do rozliczeń.

Ważne informacje:

  • Pamiętaj, że nie możesz ingerować w wodomierz główny (zrywając jego plomby, zmieniając jego położenie);
  • Wymiana uszkodzonego wodomierza obciąża odbiorcę usług, której może dokonać Przedsiębiorstwo jako usługi odpłatnej według dodatkowego cennika;
  • Upływ okresu legalizacji wodomierza dodatkowego skutkuje zaprzestaniem dokonywania odczytu przez Przedsiębiorstwo oraz wyłączeniem z rozliczeń;
  • W przypadku awarii wodomierza dodatkowego ZURiB AGROBUD odstępuje od odliczeń bezpowrotnie zużytej wody do czasu usunięcia przyczyn niesprawności wodomierza i zgłoszenia jego ponownego uruchomienia.
  • Wodomierz dodatkowy może być używany przez cały rok, co wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat abonamentowych związanych z jego odczytem.