TWÓJ PROJEKT
NASZA REALIZACJA

Zakres usług AGROBUD

Go to Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski buduje, remontuje i przebudowuje dziesiątki kilometrów dróg i chodników w Polsce. Profesjonalna, terminowa i wysokiej jakości realizacja zadań oparta jest na wykwalifikowanej kadrze oraz posiadanej własnej bazie sprzętowej.

Go to Roboty ziemne

Roboty ziemne

Posiadamy ogromne doświadczenie w wykonywaniu różnego typu robót ziemnych, co pozwala nam na realizowanie ich w bardzo szerokim zakresie. Nasze oferta obejmuje m.in. : utwardzenie terenu, plantowanie, skarpowanie, korytowanie, wykopy i nasypy.

Go to Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe

Na podstawie projektu otrzymanego przez Zamawiającego, wykonujmy kompleksową usługę przyłączy wodociągowych. Dokonujmy również odbioru technicznego przyłączy wykonanych przez firmy zewnętrzne.

Go to Przyłacza kanalizacyjne

Przyłacza kanalizacyjne

Na zlecenie Klienta wykonujemy przyłącze kanalizacyjne zgodnie z dostarczonym projektem, jak również odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych wykonanych przez zewnętrzne firmy

Komunikaty

Sprawozdania z badań wody na Ujęciu Zielona i Chorążyce

Ujęcie Zielona – badanie wykonane przez PSSE w Proszowicach (próbka pobrana 1.12.2020 r.) Ujęcie Chorążyce – badanie wykonane przez PSSE …

O NAS

Zakład Usług Rolniczych i Budowalnych AGROBUD Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
NIP 682-110-41-00
Telefon: 12-386-21-87
Adres e-mail: agrobudpr@interia.pl
Zaufanie
gwarancją sukcesu
od 1996r.

ZURiB „AGROBUD” świadczy od roku 1997 usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Koniusza, dla niedużej grupy mieszkańców gminy Proszowice oraz Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem Przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o spełnienie wymagań naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego.
Administrujemy siecią wodociągową o łącznej długości 228,0 km, oraz siecią kanalizacyjną o łącznej długości 75,2 km.
Za naszym pośrednictwem do naszych Odbiorców  trafia blisko 360 tys. m3 wody rocznie.  Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:
- pobór i uzdatnianie wody,
- rozprowadzanie wody pitnej dla wszystkich kategorii odbiorców,
- odbiór ścieków,
- oczyszczanie ścieków.

Zadaniem Przedsiębiorstwa jest poprawa jakości usług pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również stałą kontrolę parametrów jakościowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

  • Długość sieci - 228 KM

  • Długość sieci - 75,2 KM

  • 35-40 Pracowników

  • Od 1996r