Listopad 29, 2018

Wodociągi i kanalizacja

ZURiB „AGROBUD” świadczy od roku 1997 usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Koniusza, dla niedużej grupy mieszkańców gminy Proszowice oraz Kocmyrzów-Luborzyca. Celem Przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o spełnienie wymagań naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. Administrujemy siecią wodociągową o łącznej długości 228,0 km, oraz siecią kanalizacyjną o łącznej długości 75,2 km. Za naszym pośrednictwem do naszych Odbiorców  trafia blisko 360 tys. m3 wody rocznie.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

– pobór i uzdatnianie wody,

– rozprowadzanie wody pitnej dla wszystkich kategorii odbiorców,

– odbiór ścieków,

– oczyszczanie ścieków.

Zadaniem Przedsiębiorstwa jest poprawa jakości usług pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również stałą kontrolę parametrów jakościowych.

 

ArrowArrow
Slider