Listopad 29, 2018

e-faktury

E-FAKTURY

Odbiorca usług ma możliwość otrzymywania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej. W tym przypadku należy wypełnić poniżej zamieszczony „Formularz zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”, przesłać listem na adres biura lub doręczyć osobiście: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Stogniowice 1A (teren starego młyna), 32-100 Proszowice, przekazać inkasentowi bądź wysłać zeskanowany na adres e-mail: rozliczenia.agrobud@op.pl.

Odbiorca może zmienić adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury, duplikaty faktur, korekty faktur, wezwania oraz inne zawiadomienia w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”. Wnioskowana zmiana zostanie wprowadzona do 7 dni od dnia wpływu formularza do Przedsiębiorstwa.

Odbiorca może odwołać zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza „Odwołanie zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej”. Utrata prawa do przesyłania faktur duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej nastąpi do 7 dni od dnia następującego po wpływu formularza.