Listopad 29, 2018

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD)

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych utrzymuje drogi w okresie zimowym, prace związane są głównie z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej. Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego.

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynikają z obowiązujących standardów utrzymania dróg. Wybór systemu odśnieżania zależy od standardu zimowego utrzymania dróg, warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu utrzymania dróg.

W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Wówczas organizacja pracy jest dostosowana do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmowane są niekonwencjonalne rozwiązania, np. rozpoczęcie odśnieżania od dróg o największym natężeniu ruchu lub odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości stosowane są odpowiednie metody oraz ilości materiałów do usuwanie śliskości zimowych.

Zapobieganie powstawaniu śliskości zimowej obejmuje:

  • Zapobieganie powstawaniu gołoledzi
  • Zapobieganie powstawaniu lodowicy
  • Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni

Likwidowanie powstałej już śliskości obejmuje:

  • Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu
  • Likwidowanie świeżego opadu śniegu
  • Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm)
  • Uszorstnianie ubitego śniegu