Listopad 29, 2018

Przyłącz wodociągowo/kanalizacyjna

Przyłączenie nieruchomości do sieci Krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Jeżeli jesteś zainteresowany przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej  wypełnij, a następnie  złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie Urzędu Gminy Koniusza pod adresem: https://koniusza.pl/wzory-dokumentow-budownictwo/

 

2. Wykonanie projekt przyłącza

 Po otrzymaniu warunków przyłączenie nieruchomości do sieci, zleć uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłączenia do sieci.

3. Wykonanie przyłącza

 Przyłączenia do sieci może dokonać wybrana przez Ciebie firma lub możesz nam zlecić jego wykonanie. 

         Pamiętaj!

  • Jeżeli przyłącz wykonuje firma zewnętrzna przed jego zakopaniem koniecznie zgłoś gotowość odbioru do biura ZURiB AGROBUD. Nasz pracownik przyjedzie sprawdzić czy wszystkie parametry zawarte w projekcie zostały zachowane w terenie i odnotuje informacje niezbędne do wydania protokołu odbioru przyłącza.

4. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

5. Odbiór przyłącza i podpisanie umowy

Po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej w naszej siedzibie otrzymasz protokół odbioru przyłącza i będziesz mógł złożyć wniosek o zawarcie umowy na zbiorowe zaopatrywanie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków.  Na jego podstawie podpisujemy umowę, która jest końcowym elementem przyłączenia nieruchomości do sieci.