Listopad 29, 2018

Jak odczytać wodomierz

  1. W przypadku wodomierzy, których tarcza wskazuje zarówno czarne jak i czerwone cyfry stan wodomierza podaje się na podstawie czarnych cyfr (rozliczanie następuje na podstawie pełnych m3). Wartość po przecinku (czerwone cyfry) oznacza ilość litrów.
  • Przykład odczytu wodomierza:

        Poniższe zdjęcie prezentuje zużycie 97,4524 m3

        Dla potrzeb rozliczenia wody należy podać wartość 97 m3

 

  1. W przypadku wodomierzy, których tarcza wskazuje czarne cyfry zużycie podaje się na podstawie 5-cio cyfrowego wskazania m3. Wskazówki umieszczone pod głównym wskazaniem m3 oznaczają ilość pobranych litrów.
  • Przykład odczytu wodomierza:
  • W przypadku niżej zamieszczonego zdjęcia zużycie wynosi 133,9309 m3

    Dla potrzeb rozliczenia wody należy podać wartość 133