Utrzymywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami Odbiorca Usług odpowiada za utrzymanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego w należytym stanie. Zgodnie z artykułem 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) przyłącze wodociągowe oznacza odcinek, który Read more about Utrzymywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych[…]

Zawieszona obsługa bieżąca

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski informuje, że w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o wspólne bezpieczeństwo, czasowo została zawieszona obsługa bieżąca dot. rozliczeń wodociągowych i kanalizacyjnych w biurze.  Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat za faktury dot. usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przekazami oraz przelewami bankowymi. Read more about Zawieszona obsługa bieżąca[…]