Zmiana siedziby biura

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski Informuje, iż od dnia 18.03.2019 r. następuje zmiana siedziby biura firmy: z: ul. M. Kopernika 6a, 32-100 Proszowice na: Stogniowice , 32-100 Proszowice (teren starego młyna) tel. (12) 386 21 87

Komunikat

KOMUNIKATProszowice, dn. 1.06.2018r. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski zawiadamia, iż wprowadza taryfę jak niżej, zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2018 r.   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Koniusza, Gminy Proszowice – dla części miejscowości Łaganów, Szklana, Jazdowiczki, Read more about Komunikat[…]